ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΔΙΑΣ ΙΚΕ

Σκαλωσιές ΔίαςΚαλωσορίσατε στην νέα ιστοσελίδα…

Η εταιρεία ΔΙΑΣ ιδρύθηκε το 2004 από τον Αθανάσιο & Κων/νο Βράκα  ως  ομόρρυθμη εταιρεία, παρέχοντας υπηρεσίες στην εμπορία και την ενοικίαση σκαλωσιών.

Μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να επιβληθεί στο χώρο και να αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τοποθέτησης – ενοικίασης και εμπορίας σκαλωσιών στην Ελλάδα.

Διαθέτει πείρα, άριστη γνώση του αντικειμένου, υψηλή ποιότητα των προϊόντων, σωστή οργάνωση και λειτουργία.  Ακολουθώντας όλα τα κρατικά πρότυπα και τους κανονισμούς, εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο μοντέλο ασφάλειας για όλους τους εργαζομένους, διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001/2008 και βεβαιώσεις εξέτασης τύπου.

Σκοπός της εταιρείας  μας είναι να ανταποκριθούμε πλήρως στις απαιτήσεις  των πελατών καθώς και στις νέες ανάγκες δόμησης του κλάδου. Η καταξίωση στις πρώτες θέσεις του κλάδου μας στη Θεσσαλία, αποδεικνύεται καθημερινώς από το πλήθος των έργων που αναλαμβάνουμε.

 

 

 

 

Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ικριωμάτων Ελλάδας - Σ.ΕΠ.Ι.Ε