Κερκίδες - Εξέδρες

Η  εταιρεία ‘’ΔΙΑΣ’’ είναι εξειδικευμένη στο αντικείμενο της τοποθέτησης και  ενοικίασης σκαλωσιάς.
Παράλληλα με τις ενοικιάσεις των σκαλωσιών η εταιρεία μας αναλαμβάνει και την κατασκευή κερκίδας και εξέδρας.