Πιστοποίηση ISO

Η εταιρεία ΔΙΑΣ διαθέτει πείρα, άριστη γνώση του αντικειμένου, υψηλή ποιότητα των προϊόντων, σωστή οργάνωση και λειτουργία.
 
Ακολουθώντας όλα τα κρατικά πρότυπα και τους κανονισμούς, και εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο μοντέλο ασφάλειας για όλους τους εργαζομένους.
 
Η εταιρεία ΔΙΑΣ διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001/2008.

 

Επίσης, η εταιρεία ΔΙΑΣ διαθέτει βεβαιώσεις εξέτασης τύπου.