Προιόντα

Η εταιρεία ΄΄ΔΙΑΣ΄΄  έχει αναδειχτεί ανάμεσα στις μεγαλύτερες και στις πιο αξιόπιστες εταιρείες στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας και γενικότερα στην Ελλάδα. Προσπαθώντας να ανταποκριθεί επάξια στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των πελατών της , έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό και την κατασκευή

-Σκαλωσιάς Υποστήλωσης Ξυλοτύπου  (για μπετόν) πιστοποιημένες κατά τα πρότυπα ΕΝ 12812 , ΕΝ 39 , ΕΝ 74 , και

-Σκαλωσιάς Προσόψεως (για σοβατίσματα και λοιπές εξωτερικές εργασίες ) κατηγορίας 6 πιστοποιημένες κατά τα πρότυπα                ΕΝ 12810-1, ΕΝ 12811-1,  ΕΝ 39 , ΕΝ 74.